ماده ۳۸ تامین اجتماعی خودش یک قانون است و اگر بند بند آن را را درست اجرا نکنید با جرایم سنگین بیمه ای حتی قبل از حسابرسی مواجه می شوید. شاید در نگاه اول ماده ۳۸ تامین اجتماعی مشمول پینانکاران شود ولی خیلی واضح عرض کنیم هر فردی که کاراجرایی انجام شود به نوعی مشمول این ماده می شود. البته ناگفته نماند آموزش ها در خصوص تشریح ماده ۸ تامین اجتماعی ضعیف است و به همین علت تیم محاسب پرداز حکمت مباحث آموزشی این ماده مهم بیمه ای را در دستور کار خود قرار داده است.

ما در طی این مدت با چالش هایی در حوزه بیمه از طرف کاربران مواجه شدیم که یک واحد مجزا متشکل کارشناسان حوزه بیمه ای برای رسیدگی و خدمترسانی به این امورات اختصاص داده ایم. مهمترین بخش های اجرایی این واحد شامل موارد زیر می باشد:

اخذ مفاصاحساب بیمه ای شرکتهای پیمانکاری

یکی از اصلی ترین مشکلات شرکتهای پیمانکاری اجرای اقدامات مهم در تسریع اخذ مفاصاحساب از شعب تامین اجتماعی در محل پروژه است تا بتوانند با ارایه مفاصاحساب به کافرما تمامی سپرده های خود را آزاد نمایند. برخی از شرکتها از نظر زمان و نیرو محدودیت دارند و تیم محاسب پرداز حکمت این نوع اقدامات را در سریعترین زمان اجرا می نماید.

بررسی و مشاوره قراردادهای کار و پیمانی

یکی از راه های نفوذ جرایم بیمه ای و حتی مالیاتی عدم بکارگیری صحیح ادبیات قراردادهاست. یعنی قراردادها گاها یکطرفه از جانب طرفین منعقد می شود و یا پارامترهای قانونی بدرستی در داخل ان رعایت نمیگردد.متاسفانه با درنظر نگرفتن مباحث قانونی مشکلات براحتی گریبانگیر اشخاص حقیقی و حقوقی می گردد. تیم تخصصی بیمه ای ما این امورات را با دقت زیر نظر خواهد گرفت.

لایحه نویسی و حضور در جلسات هیاتهای بیمه ای

در هیاتهای بیمه ای شما نباید ریسک کنید چون تعداد هیاتها محدود و تصمیم و صدور رای بدون انعطاف و بخشش از طرف شعبه تامین اجتماعی اعمال می گردد. پیشنهاد ما این است که اگر نیاز به یک کارشناس در نگارش و تحلیل لایحه هیاتهای بیمه ای دارید حتما با متخصصین ما مشاوره شوید.

پیش حسابرسی بیمه تامین اجتماعی

پیش حسابرسی همان حسابرسی بیمه ای بصورت غیر رسمی است البته مراحل و تشریفات ان کاملا همانند حسابرسی رسمی تیم تامین اجتماعی است ولی قبل از اینکه حسابرسان تامین اجتماعی مجموعه شما را مورد بررسی قرار دهند، تیم حسابرسی بیمه محاسب پرداز حکمت همان سناریو را برای شما پیاده سازی می کنند تا در زمان عملیات اصلی حسابرسی کسب و کار شما دچار شوک های مالی زیادی نشود.

بدون دیدگاه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *