تغییرات و امکانات جدید پخش 8.4

با استفاده از نرم افزار پخش با سفارشگیر اندروید، بدون محدودیت در مکان در لحظه ثبت سفارشبصورت گرم یا سرد، انجام دهید و صدور فاکتور داشته باشید.نرم افزارهای پخش هلو مجهز به سرچ تصویری کالا، ثبت طرف حساب جدید، استفاده از تخفیف پلکانی و امکانات بسیاری دیگر هستند. ... ادامه مطلب